Pravila i uslovi nagradne igre „ Provozaj se novim biciklom! iNovine nagrađuju!“ (RS)

1. Organizator Nagradne igre

1.1. Plus Media d.o.o. Banja Luka, Srpskih pilota 3, Banja Luka, JIB:4402588680008, PDV:402588680008, matični broj 11061758 (u nastavku: Priređivač), organizuje nagradnu igru „Provozaj se novim biciklom! iNovine nagrađuju!“ (u nastavku: Nagradna igra), u skladu sa Zakonom o igrama na sreću /Službeni glasnik RS 22/19.

1.2. Sa ovim Pravilima i uslovima Priređivač, u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske, određuje prava, obaveze i uslove za učestvovanje u Nagradnoj igri.

2. Trajanje Nagradne igre

2.1. Nagradna igra traje od 15.08.2019. do 14.09.2019. godine, (uključujući i 14.09.2019.) i organizuje se i provodi na području Republike Srpske.

2.2. Organizator ima pravo na izmjene vremenskog rasporeda Nagradne igre uz saglasnost Republičke uprave za igre na sreću.

3. Namjena nagradne igre

3.1. Namjena nagradne igre je izvođenje tržišne komunikacije Priređivača i promocija robne marke ORBIT® i M&M's®. Sva prava pridržana.

4. Uslovi sudjelovanja u nagradnoj igri

4.1. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe starije od 16 godina, sa stalnim

prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

4.2. Maloljetne osobe (od 16 do 18 godina) mogu sudjelovati u Nagradnoj igri samo uz pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

4.3. U Nagradnoj igri može sudjelovati bilo koji pojedinac, koji za vrijeme trajanja Nagradne igre u kioscima/trafikama iNovine i kioscima/trafikama Lafka, na teritoriji Republike Srpske, kupi dva paketića ORBIT Spearmint žvakaćih guma od 14 g i jednu M&M's vrećicu od 45 g uz koju kupovinu će dobiti jednu grebalicu/listić, ispod koje se krije podatak da li je taj kupac osvojio jednu od nagrada određenu Pravilima i uslovima ove Nagradne igre.

4.4. Dobitnik nagrade – paketića AIRWAVES BLACKCURRANT žvakaćih guma od 14 g, će nagradu primiti odmah na prodajnom mjestu iNovina i Lafka. Dobitnici ostalih nagrada, za preuzimanje iste, potrebno je da zaključno sa danom 30.09.2019. godine, pošalju fotografiju dobitne grebalice/listića na kojoj je označeno koju je nagradu dobio.

4.5.Kupac će uz fotografiju, organizatoru dostaviti i svoje podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj) SVE na e-mail: orbit@infuzija.com.

4.6. Kupovinom dva paketića ORBIT Spearmint žvakaćih guma od 14 g i jedne vrećice M&M's od 45 g, kupac sudjeluje u Nagradnoj igri.

4.7. Kupovinom proizvoda na način opisan u članu 4.3. ovih Pravila, kupac koji će učestvovati u Nagradnoj igri, izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa Pravilima ove Nagradne igre i da se sa njima u potpunosti slaže.

4.8. Kupac, učesnik Nagradne igre, nakon što dostavi organizatoru fotografiju dobitne grebalice/listića i svoje lične podatke, dopušta upotrebu proslijeđenih podataka pod uslovima i na način određen ovim Pravilima i posebnim propisima, kojima je ova oblast regulisana.

4.9.Organizator garantuje svakom sudioniku, koji dostavi fotografiju dobitne grebalice/listića da neće izvršiti nikakvu zloupotrebu dostavljenih podataka.

4.10. Sudionik se obavezuje da će u potpunosti poštivati Pravila ove nagradne igre.

5. Popis nagrada (nagradni fond)i porez na dobitak od igara na sreću

5.1. Nagradni fond sadrži, odnosno pokriva nagradu, odnosno organizaciju i izvedbu nagradne igre „Provozaj se novim biciklom! iNovine nagrađuju!“, u brutto iznosu od 5.103,20 KM.

5.2. Porez na dobitak od igara na sreću bit će regulisan u skladu sa članovima od 101 do 104 Zakona o igrama na sreću (Sl. Glasnik RS 22/19).

5.3. U Nagradnoj igri je ukupno 9.908 nagrada, ukupne brutto vrijednosti u iznosu od 5.103,20 KM (sa PDV-om) i to:

– 4 x CROSS BICIKLA ( 1 x CROSS BICIKL = 602,10 KM s uključenim PDV-om), 4 x CROSS BICIKLA=2.408,40 KM sa uključenim PDV-om,

– 4 x KACIGE ZA BICIKL (1 x KACIGA = 56,70 KM s uključenim PDV-om), 4 x KACIGE = 226,80 KM sa uključenim PDV-om,

– 10 x M&M KOFERA (1 x KOFER = 74,00 KM s uključenim PDV), 10 x KOFER = 740,00 KM s uključenim PDV,

– 10 x ORBIT KOFERA (1 x KOFER = 74,00 KM s uključenim PDV), 10 x KOFER = 740,00 KM s uključenim PDV,

– 9.880 x PAKETIĆA ŽVAKAĆIH GUMA (1 x PAKETIĆ ŽVAKAĆIH GUMA = 0,10 KM s uključenim PDV-om), 9.880 x PAKETIĆA = 988,00 KM s uključenim PDV-om.

5.4. Nagradu dodjeljuje Organizator pod uvjetima određenim ovim Pravilima.

5.5. Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu. Slike na promocijskom materijalu su simbolične.

6. Postupak za sudjelovanje u nagradnoj igri

6.1. Kupac/Sudionik u Nagradnoj igri, odstranjivanjem sivoga polja na grebalici/listiću, koji je dobio kupovinom proizvoda, navedenih u članku 4.3. ovih Pravila, ustanovit će dali je dobio nagradu, na sljedeći način:

• Ako je na grebalici/listiću napisano »VIŠE SREĆE DRUGI PUT!«, nije dobio nagradu.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »ČESTITAMO!1 X CROSS BICIKL«, dobiva nagradu – CROSS bicikl.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »ČESTITAMO!1 X KACIGA za bicikl«, dobiva nagradu – kacigu za bicikl.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »ČESTITAMO! 1 X M&M kofer«, dobiva nagradu – M&M kofer.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »ČESTITAMO! 1 X ORBIT kofer«, dobiva nagradu – ORBIT kofer.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »ČESTITAMO!1 X AIRWAVES BLACKCURRANT«, dobiva nagradu – paketić žvakaćih guma AIRWAVES BLACKCURRANT 14g.

• Ako je na grebalici/listiću napisano »UZMI JOŠ JEDNU GREBALICU!«, dobiva još jednu grebalicu/listić i ponovo pokuša sreću.

6.2. Dobitnik nagrade (iz članka 6.1. točka 2, 3,4 i 5 ovih Pravila) za preuzimanje nagrade trebaju poslati fotografiju grebalice/listića sa svojim kontaktnim podacima (ime, prezime, adresa, telefonski broj) na e-mail: orbit@infuzija.com – sukladno članku 4. ovih Pravila, zaključno do 30. 09. 2018. godine.

6.3. Provjera vjerodostojnosti podataka dobitnika, provest će se javno uz prisustvo tročlane komisije predstavnika organizatora.

6.4. Ako je nagrađeni maloljetna osoba (16 do 18 godina), mora priložiti i pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika, u kom slučaju, organizator će nagradu predati roditelju odnosno zakonskom zastupniku, nakon podnošenja dokaza o rodbinskom, odnosno skrbničkom odnosu.

6.5. Povratnim email-om dobit će sve informacije u vezi preuzimanja nagrade.

6.6. Nagradu dodjeljuje Organizator pod uslovima određenim ovim Pravilima. Organizator pridržava pravo da izmijeni vrijeme, odnosno termin preuzimanja nagrade, iz člana 6.1. točke 2, 3, 4 i 5, o čemu će obavijestiti nagrađenog najmanje 30 dana prije preuzimanja/organizacije događaja.

6.7. Ako nagrađeni ne slijedi upute organizatora u vezi preuzimanja nagrade, smatra se da se izričito odriče nagrade. U tom slučaju organizator nije dužan uručiti nagradu i oslobođen je svih obveza koje proizlaze iz ovih Pravila, a nagrađeni nema pravo na bilo kakvu drugu ili drukčiju nadoknadu.

7. Posebno o učešću u Nagradnoj igri

7.1. Jedan kupac može više puta kupiti proizvode navedene u članu 4 ovih Pravila i na taj način više puta učestvovati u Nagradnoj igri, odnosno dobiti više nagrada u ovoj Nagradnoj igri.

7.2. Organizator će provjeravati da li su kupci učestvovali u ovoj Nagradnoj igri u skladu sa ovim Pravilima.

7.3. Ukoliko nagrađeni ne proslijedi organizatoru podatke iz člana 6 ovih Pravila u zahtijevanom roku i na način određen ovim Pravilima (odbijanje prosljeđivanja osobnih podataka, ili nepravilni, ili nepravodobno proslijeđeni propisani lični podaci), nema pravo zahtijevati uručenje nagrade od organizatora. U tom slučaju, organizator je oslobođen svih obaveza prema nagrađenom, a koje obaveze proizilaze iz ovih Pravila.

7.4. Organizator Nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u slijedećim slučajevima):

− ukoliko se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti sa pravilima i uvjetima Nagradne igre,

− ukoliko se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava, odnosno nije ispunio uvjete određene u ovim Pravilima,

− ukoliko se i nakon obavijesti nagrađenima, dobitnik nagrade ne odazove na preuzimanje nagrade, s obzirom na Pravila ove Nagradne igre.

U trenutku preuzimanja nagrade, prestaju sve obaveze organizatora prema nagrađenom.

8. Ograničenja sudjelovanja

8.1. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni kod organizatora, članovi njihove uže porodice, kao ni sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba, koji neposredno sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

9. Opšte o nagradi i dobitniku nagrade

9.1. Priređivač će provjeriti da li je nagrađena osoba, u ovoj Nagradnoj igri učestvovala u svemu u skladu sa ovim Pravilima odnosno uvjetima koja su u Pravilima postavljena.

9.2. O načinu i mjestu, te o datumu za preuzimanje nagrade, dobitnik nagrade bit će obaviješten od strane organizatora preko telefona i/ili e-maila, najkasnije u roku od 8 dana nakon pravovremeno zaprimljene fotografije grebalice/listića sa svim kontaktnim podacima dobitnika nagrade, u skladu sa članom 6. ovih Pravila.

9.3. Organizator ima pravo zahtijevati od dobitnika nagrade da u određenom roku dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade. U slučaju da dobitnik nagrade to ne želi uraditi ili ako dostavi nepotpune podatke, ili iste ne dostavi uopšte, gubi pravo na nagradu.

9.4. Ako se dobitnik nagrade na odazove na obavještenje organizatora u roku koji je naveden u obavještenju, ili ako dobitnik nagrade nije moguće obavijestiti i/ili ako se utvrdi da nije ispunio sve uslove za učešće u nagradnoj igri, gubi pravo na nagradu.

9.5. Ako dobitnik nagrade ne dostavi priređivaču podatke iz tačke 9.2 i 9.3. u zahtijevanom roku, nema pravo zahtijevati od priređivača da mu izruči nagradu. Priređivač je u tim slučajevima (odbijanje ili nepravilnog ili nepravovremene dostave propisanih podataka) oslobođen je svih obaveza prema dobitniku nagrade vezanih za ova Pravila. Priređivač se obvezuje da od dobitnika nagrade neće tražiti podatke koji nisu navedeni u ovim Pravilima ili koji su u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Srpske.

9.6. Priređivač nagradne igre pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i u sljedećim slučajevima):

− ako se pojavi sumnja u pouzdanost podataka,

− ako se utvrdi da je bio dobitnik nagrade izabran u suprotnosti sa ovim pravilima.

9.7. Priređivač se obavezuje kod ocjene razloga zbog kojih nagrada neće biti dodjeljena na zakonito i savjesno postupanje.

9.8. U slučaju naknadnog isključenja dobitnika nagrade iz učešća u nagradnoj igri, dobitniku nagrade može se naknadno oduzeti nagrada odnosno od priređivača nagrade može se zahtijevati da vrati već uručenu nagradu. U slučaju da naknadno isključeni dobitnik nagrade više ne raspolaže sa uručenom nagradom, priređivač može od navedenog lica zahtijevati povrat iznosa u vrijednosti prethodno uručene nagrade.

10. Druge odredbe

10.1. Priređivač ne odgovara za učešće učesnika u nagradnoj igri sa nepotpunim ili pogrešnim podacima.

10.2. Priređivač i druga lica koji učestvuju u izvođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja nastane kao posljedica preuzimanja ili korištenja nagrade, odnosno koja bi mogla biti povezana sa nagradom, sa čime se učesnici bezuslovno slažu. Priređivač isto tako ne odgovara za moguću štetu koju bi mogao pretrpiti učesnik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

10.3. U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može uticati (viša sila), priređivač može otkazati nagradnu igru. O tome priređivač mora obavijestiti učesnike preko internet stranice www.orbit.ba. U tom slučaju priređivač učesnicima ne odgovara za nastalu štetu.

10.4. Priređivač pridržava pravo na izmjene pravila ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim izmjenama i novostima o nagradnoj igri priređivač će obavještavati učesnike preko internet stranice www.orbit.ba.

10.5. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za nagradnu igru odnosno za upotrebu ili objašnjenje ovih pravila konačna je i važi za sve učesnike.

10.6. Priređivač nagradne igre ne odgovara za moguću štetu koja nastane zbog problema sa e-mailom, zbog pogrešno ili nečitko navedenih kontaktnih podataka, problema sa operaterom mreže odnosno zbog grešaka kod internetskih veza odnosno zbog bilo kojih drugih tehničkih problema zbog kojih može doći do grešaka u izvođenju nagradne igre.

10.7. Učesnicima nagradne igre osigurana je podrška i pomoć na elektronskoj adresi orbit@infuzija.com.

10.8. Priređivač nagradne igre do okončanja perioda u kojem traje Nagradna igra, može u bilo kojem trenutku potpuno izmijeniti koncept Nagradne igre ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti.

11. Upotreba i zaštita ličnih podataka

11.1. Učesnici u nagradne igre Priređivaču dozvoljavaju da do opoziva vodi, održava i obrađuje zbirku sakupljenih ličnih podataka učesnika u skladu sa zakonom sa područja zaštite ličnih podataka. Priređivač osigurava zaštitu ličnih podataka prema zakonu.

11.2. Priređivač će koristiti posredovane podatke isključivo u namjenu koja je jasna i opisana u ovim Pravilima odnosno uslovima i u druge svrhe iste ne smije koristiti.

11.3. Priređivač će lične podatke brižljivo čuvati u skladu sa zakonom iz područja zaštite ličnih podataka i sa zakonom iz područja elektronskih komunikacija.

11.4. Učesnici nagradne igre izričito dozvoljavaju da organizator Plus Media d.o.o. Banja Luka, Srpskih pilota 3, Banja Luka, JIB: 4402588680008, PDV: 402588680008, matični broj 11061758, uspostavi, vodi, održava i upravlja sa dostavljenim ličnim podacima (ime, prezime i mjesto prebivališta) koje je dobio u skladu sa Pravilima odnosno uslovima nagradne igre „Provozaj se novim biciklom! iNovine nagradjuju!“, koja su objavljena na internet stranici www.orbit.ba – isključivo u svrhu ove Nagradne igre.

11.5. Učesnici u nagradnoj igri daju izričitu saglasnost priređivaču, da kao upravljač ličnih podataka;, podatke koje je od njih dobio nezavisno i prema vlastitoj procjeni obrađuje isključivo za sljedeće namjene:

– izvođenje nagradne igre u svim aspektima;

– obavještavanje dobitnika nagrade;

– objava imena i prezimena i mjesta prebivališta dobitnika nagrade na internet stranici www.orbit.ba.

11.6. Za vrijeme upravljanja ličnim podacima, pojedinac ima mogućnost uvida, prepisivanja, fotokopiranja, dopune, popravke, blokiranja i brisanja ličnih podataka u bazi podataka u skladu sa važećim propisima. Učesnik može tražiti od priređivača bilo kada da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke.

11.7. Primljeni lični podaci čuvaju se do opoziva, čuvanja ličnih podataka od strane učesnika odnosno do završetka nagradne igre, odnosno do dodjele nagrade. Poslije toga upravljač briše lične podatke.

11.8. Upravljač ličnih podataka na zahtjev učesnika mora:

– potvrditi da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju ili ne;

– omogućiti uvid u lične podatke koji se odnose na njega, na njihovo posredovanje, prepisivanje ili fotokopiranje;

– posredovati ispis ličnih podataka koji se odnose na njega;

– dati informaciju o metodama obrade ličnih podataka;

– izbrisati lične podatke iz baze podataka.

12. Otkazivanje učešća

12.1. Učesnik može bilo kada za vrijeme trajanja nagradne igre otkazati svoje učešće u nagradnoj igri, time da pošalje poruku priređivaču na e-mail adresu: orbit@infuzija.com. Nakon što primi takvu poruku, priređivač ga isključuje iz nagradne igre.

13. Rješavanje žalbi

13.1. Za sva pitanja koja bi se mogla pojaviti u vezi sa nagradnom igrom i koja nisu regulsana ovim pravilima, odgovarajuća tumačenja daće Priređivač, koji brine i za izvođenje nagradne igre i nadzire ga. Tumačenje priređivača je konačno i protiv njega nije moguća žalba.

13.2. Moguće sporove koji nastanu u vezi sa nagradnom igrom učesnici i priređivač rješavače sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Banja Luci.

14. Objava, važenje pravila

14.1. Ova pravila stupaju na snagu na dan javne objave. Objavljena odnosno dostupna su na internet stranici www.orbit.ba.

Datum objave pravila: 13.08.2019. godine

Plus Media d.o.o. Banja Luka

 

« Natrag na popis priloga