Pravila RS “ORBIT nagrađuje”

Organizator Nagradne igre

Član 1

1.1. Plus Media d.o.o. Banja Luka, Srpskih pilota 3, Banja Luka, JIB:4402588680008, PDV:402588680008, matični broj 11061758 (u nastavku: Priređivač), organizuje Nagradnu igru “ORBIT nagrađuje” (u nastavku: Nagradna igra), u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik RS 22/19).

1.2. Sa ovim Pravilima i uslovima Priređivač, u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske, određuje prava, obaveze i uslove za učestvovanje u Nagradnoj igri.

Trajanje Nagradne igre

Član 2

2.1. Nagradna igra traje od 01.11.2019. do 14.12.2019. godine, (uključujući i 14.12.2019.) i organizuje se i provodi na području Republike Srpske.

2.2. Priređivač ima pravo na izmjene vremenskog rasporeda Nagradne igre uz saglasnost Republičke uprave za igre na sreću.

Namjena Nagradne igre

Član 3

3.1. Namjena Nagradne igre je izvođenje tržišne komunikacije Priređivača i promocija robne marke MARS®. Sva prava pridržana.

Uslovi sudjelovanja u Nagradnoj igri

Član 4

4.1. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe starije od 18 godina, sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

4.2. U Nagradnoj igri može sudjelovati bilo koji pojedinac,stariji od 18 godina, koji za vrijeme trajanja Nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu širom RS-a kupi:

• tri paketića ORBIT®, Airwaves® ili 5 gum®.

• jednu bočicu žvakaćih guma ORBIT®, Airwaves® ili 5 gum®.

i da pošalje SMS poruku na broj 091 112 411 s ključnom riječi ORBIT®.

4.3. U SMS poruci pored ključne riječi ORBIT, potrebno je da Kupac označi broj računa na kojem je vidljiva kupnja proizvoda iz stava 1 ovog članka, kao i da označi svoje ime i prezime i grad prebivališta/boravišta. Primjer: »ORBIT(razmak)broj računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad«.

4.4. U Nagradnoj igri se uvažavaju samo SMS poruke poslane na način opisan u ovom članu pod tačkom 4.3. ovih Pravila.

4.5.Dobitnici nagrada biće određeni metodom ždrijebanja.

4.6.Slanjem SMS poruke na broj telefona 091 112 411 sa svim podacima označenim u ovom članu, Kupac sudjeluje u Nagradnoj igri.

4.7. Kupovinom proizvoda i slanjem SMS poruke, na način opisan u ovom članu ovih Pravila, sudionik izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa pravilima ove Nagradne igre i da se sa njima u potpunosti slaže.

4.8. Sudionik Nagradne igre nakon što dostavi Priređivaču broj računa iz kojeg je vidljiva kupnja proizvoda iz stava 4.1. i svoje lične podatke i adresu odnosno grad prebivališta/boravišta, dopušta upotrebu proslijeđenih podataka pod uslovima i na način određen ovim Pravilima i posebnim propisima, kojima je ova oblast regulisana.

4.9. Priređivač garantuje svakom sudioniku, koji dostavi broj računa i lične podatke, da neće izvršiti nikakvu zloupotrebu dostavljenih podataka.

4.10. Sudionik se obavezuje da će u potpunosti poštivati Pravila ove Nagradne igre.

4.11. Slanjem SMS poruke na broj 091 112 411, svaki Sudionik u ovoj Nagradnoj igri, se slaže s javnom objavom ličnih podataka (ime, prezime i mjesto stanovanja).

4.12.Troškove sudjelovanja (npr. troškove slanja SMS poruka, troškove prijenosa podataka i sl.) snosi sudionik Nagradne igre.

Sudjelovanje u nagradnoj igri

Član 5

U Nagradnoj igri može sudjelovati pojedinac, građanin BiH, koji za vrijeme trajanja ove Nagradne igre pošalju SMS poruku na broj 091 112 411 i postupi na način opisan u članu 4. ovih Pravila.

Slanjem SMS poruke pojedinac je saglasan s ovim pravilima i uslovima sudjelovanja.

Cijena poslane SMS poruke je 0,10 KM + PDV.

Sve povratne poruke su besplatne.

Poslanim SMS-om pojedinac neće biti učlanjen ni u koji SMS klub.

Član 6

Svaki pojedino kupljeni račun se može upotrijebiti samo jednom.

U slučaju da je račun s istim brojem ponovo poslan SMS-om od strane iste ili druge osobe, SMS poruka će se proglasiti nevažećom.

Odluka o proglašenju SMS poruke nevažećom je konačna i diskreciono je pravo organizatora.

Član 7

Svaki pojedinac koji sudjeluje u Nagradnoj igri na način opisan u članu 4. i 5. ovih Pravila, dužan čuvati originalni račun (dokaz o kupovini) do kraja nagradne igre i pokazati ga kod preuzimanja nagrade.

Na računu mora biti vidljiva kupovina proizvoda iz stava 4.2. člana 4. ovih Pravila.

U slučaju da izvučeni dobitnik kod preuzimanja nagrade ne pokaže originalni račun, gubi pravo na nagradu.

Član 8

Sve SMS poruke poslane na način opisan u članu 4. ovih Pravila, će biti uključene u postupak ždrijebanja.

Broj sudjelovanja u Nagradnoj igri nije ograničen.

Svaki pojedinac, građanin BiH, može sa više računa i više SMS poruka, više puta sudjelovati u ovoj Nagradnoj igri.

Ostali uslovi sudjelovanja u Nagradnoj igri

Član 9

U Nagradnoj igri biće uvažene SMS poruke poslane na broj 091 112 411 od 00. sati i 00 minuta i 00 sekundi od dana 1.11.2019. godine, pa sve do 23. sata 59 minuta i 59 sekundi dana 14.12.2019. godine.

Član 10

Ukoliko u poslanoj SMS poruci nije naveden broj računa, ključna riječ ORBIT ili zatraženi podaci, poslani SMS ne sudjeluje u Nagradnoj igri.

Ograničenja sudjelovanja

Član 11

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni kod Priređivača, članovi njihove uže porodice, kao ni sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba, koji direktno sudjeluju u organizaciji Nagradne igre.

Popis nagrada (nagradni fond) i porez na dobitak od igara na sreću

Član 12

Nagradni fond sadrži odnosno obuhvaća nagrade:

– 1 kartica sa iznosom nagrade od 6.000,00 KM na MASTER CARD potrošačkoj

(poklon) kartici;

– 5 kartica sa iznosom nagrade od 1.000,00 KM na MASTER CARD potrošačkoj

(poklon) kartici;

– 30 kartica sa iznosom nagrade od 300,00 KM na MASTER CARD potrošačkoj

(poklon) kartici.

Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi: 20.000,00 KM (s uključenim PDV-om)

Član 13

Nagrada nije prenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, drugu robu ili drugu uslugu. Slike na promocijskom materijalu su simbolične.

Ždrijeb nagrađenih

Član 14

Ždrijeb nagrađenih će se održati dana 16.12.2019. godine.

U postupku ždrijebanja biće izvučeno ukupno 36 sudionika – dobitnika nagrada odnosno nagrađenih.

Član 15

Ždrijebanje će biti provedeno elektronskim putem u prisutnosti tročlane komisije u sastavu Alma Tuzlak (BBDO Sarajevo), Mladen Vuković (Plus Media d.o.o. Banja Luka) i Hebiba Ramović (Odvjetnički ured Alme Mulahasanović). Ždrijeb će biti javan. Prije početka ždrijebanja predsjednik komisije će upoznati sve prisutne s namjenom nagradne igre i načinom ždrijebanja.

Odgovorna osoba o ždrijebanju vodi zapisnik, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu ždrijebanja, prisutnim osobama, tijeku ždrijebanja te dobitnicima prema redoslijedu kako su bili izvučeni. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Zapisnik se sačinjavau jednom primjerku i čuva se kod organizatora. Rezultati ždrijebanja su konačni.

Žalba na rezultat ždrijebanja nije dopuštena.

Nagrade će biti dodijeljene pod uvjetima određenim ovim pravilima.

Svaki pojedinac može osvojiti samo jednu od nagrada.

Objava nagrađenih

Član 16

Svi nagrađeni izričito dopuštaju objavu svoga imena, prezimena te mjesta stanovanja na web-stranici www.orbit.ba, u email porukama Nagradne igre koje promoviraju tu nagradnu igru, za što od organizatora neće zahtijevati nikakvo plaćanje ili nadoknadu.

Podaci nagrađenih će biti objavljeni na web-stranici www.orbit.ba najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od provedenog ždrijebanja.

Opšte o nagradama i nagrađenima

Član 17

Priređivač će provjeravati da li su kupci učestvovali u Nagradnoj igri u skladu sa ovim Pravilima.

Član 18

Sudionici koji budu izvučeni kao dobitnici u postupku ždrijebanja, biće obaviješteni od strane Priređivača putem telefona, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave nagrađenih.

Priređivač će dobitnike iz stava 1. ovog člana kontaktirati na telefonski broj s kojeg je prethodno poslana SMS poruka s ključnom riječi ORBIT i brojem računa, imenom i prezimenom i gradom prebivališta/boravišta.

Priređivač ima pravo od nagrađenog lica zahtijevati da u određenom roku, proslijedi priređivaču podatke (adresu stalnoga prebivališta/boravišta, adresu e-pošte) i kopiju računa, potrebne za preuzimanje nagrade.

U slučaju da nagrađeni ne postupi na način opisan u stavu 3. ovog člana, odnosno ukoliko potrebne podatke proslijedi prekasno ili proslijedi nepotpune podatke, isti gubi pravo na nagradu.

Član 19

Priređivač će obavijestiti nagrađene o načinu, mjestu i vremenu preuzimanje nagrade na način opisan u članu 18. ovih Pravila.

Član 20

Nagrade će nagrađenom licu Priređivač dostaviti putem pošte na adresu. Trošak dostave putem pošte snosi Priređivač Nagradne igre. Ako nagrađeni ne preuzme poštansku pošiljku ili se ona vrati Priređivaču, smatra se da se nagrađeni izričito odriče nagrade. U tom slučaju Priređivač nije dužan uručiti nagradu i oslobođen je svih obaveza koje proizlaze iz ovih Pravila. Nagrađeni u tom slučaju također nema pravo na bilo kakvu drugu ili drugačiju nadoknadu. Priređivač može upotrijebiti nagradu za bilo koju drugu namjenu.

Član 21

Ukoliko nagrađeni ne proslijedi Priređivaču podatke iz članka 4. ovih Pravila u zahtijevanom roku i na način određen ovim Pravilima (odbijanje prosljeđivanja ličnih podataka, ili nepravilni, ili nepravodobno proslijeđeni propisani lični podaci), nema pravo zahtijevati uručenje nagrade od Priređivača. U tom slučaju, Priređivač je oslobođen svih obaveza prema nagrađenom, a koje obaveze proizilaze iz ovih Pravila.

Priređivač Nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u sljedećim slučajevima):

− ako se pojavi dvojba o istovjetnosti podataka,

− ukoliko se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti sa pravilima i uslovima Nagradne igre,

− ako se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava odnosno nije ispunio uslove određene u ovim pravilima odnosno da je bio izvučen u suprotnosti s tim pravilima,

− ako se i nakon obavijesti nagrađenima dobitnik nagrade ne odazove na preuzimanje nagrade, s obzirom na Pravila ove Nagradne igre.

Član 22

U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku nagrade (nagrađenom licu).

U slučaju naknadnog isključenja nagrađenog (zbog povrede ustanovljenih Pravila priređivača), koje je nagrađeni izvršio sudjelovanjem u nagradnoj igri, nagrađenom se može naknadno oduzeti nagrada, odnosno od nagrađenog se može zahtijevati povrat već uručene nagrade.

U slučaju da naknadno isključeni nagrađeni više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati iznos u visini vrijednosti uručene nagrade.

Druge odredbe

Član 23

Priređivač ne odgovara za sudjelovanje sudionika s nepotpunim ili pogrešnim podacima u Nagradnoj igri.

Priređivač i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za nepreuzimanje ili neuporabu nagrade, za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz uporabe nagrade.

Priređivač ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s upotrebom nagrada.

Član 24

U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), Priređivač može otkazati nagradnu igru.

U slučaju otkazivanja nagradne igre Priređivač o tome mora obavijestiti sudionike putem web-stranice www.orbit.ba. U takvom slučaju Priređivač ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

Dobitnici nagrade – potrošačke (poklon) kartice MASTERCARD, će kartice koristiti u skladu s općim uvjetima objavljenim na https://www.unicredit.ba/content/dam/cee2020-pws-bh1/Stanovnistvo/Kartice/Dokumenti/Opci_uvjeti_MasterCard_poklon_kartica.pdf .

Dobitnici plaćaju porez u iznosu od 10% na sve nagradne iznose u vrijednosti preko 1.000,00 KM.

Član 25

Priređivač pridržava pravo promjene pravila i uslova Nagradne igre, ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili neke druge prirode objektivnog karaktera.

O mogućim promjenama i novostima Nagradne igre Priređivač će obavještavati sudionike na web-stranici: www.orbit.ba.

Odluka Priređivača o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom odnosno upotrebom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Član 26

Priređivač i druge osobe koje sudjeluju u provedbi Nagradne igre ne odgovaraju za nepreuzimanje ili neuporabu nagrade, za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz uporabe nagrade.

Priređivač ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s upotrebom nagrada.

U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), Priređivač može otkazati Nagradnu igru.

U slučaju otkazivanja nagradne igre Priređivač o tome mora obavijestiti sudionike putem web-stranice: www.orbit.ba. U takvom slučaju Priređivač ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

Priređivač pridržava pravo promjene pravila i uslova Nagradne igre, ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili neke druge prirode objektivnog karaktera.

O mogućim promjenama i novostima Nagradne igre Priređivač će obavještavati sudionike na web-stranici: www.orbit.ba.

Sudionicima Nagradne igre osigurana je podrška i pomoć putem email adrese: orbit@infuzija.com i putem telefona: 033 551 430.

Član 27

Odluka Privređivača o svim pitanjima u vezi sa Nagradnom igrom odnosno upotrebom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Upotreba i zaštita ličnih podataka

Član 28

Prosljeđivanjem ličnih podataka na način opisan u članku 22. stav 2. i 3. ovih Pravila, sudionici u Nagradnoj igri dopuštaju Priređivaču da za potrebu provedbe ove Nagradne igre prikuplja i obrađuje proslijeđene podatke (ime, prezime, adresa, email adresa i broj telefona) i da do opoziva vodi, održava obrađuje i čuva zbirku prikupljenih ličnih podataka sudionika u skladu sa Zakonom.

Proslijeđene podatke će Priređivač upotrebljavati isključivo za namjenu vidljivu i opisanu u ovim Pravilima odnosno uslovima.

Sudionici u Nagradnoj igri izričito dopuštaju da Priređivač Plus Media d.o.o. Banja Luka uspostavi, vodi, održava i upravlja dobivenim ličnim podacima (lično ime, adresa stalnoga prebivališta, telefonski broj i email adresa), koji su mu proslijeđeni od strane sudionika u ovoj Nagradnoj igri u skladu s Pravilima odnosno uvjetima nagradne igre »ORBIT nagrađuje«, a koja Pravila su objavljena na web-stranici www.orbit.ba.

Sudionik je upoznat s tim da će lične podatke obrađivati isključivo Priređivač nagradne igre, čemu daje svoju izričitu saglasnost. Saglasan je da Priređivač obrađuje lične podatke za sljedeće namjene:

– provedba nagradne igre u svim oblicima,

– obavještavanje o rezultatu ždrijeba,

– objava imena i prezimena te mjesta stanovanja nagrađenih na web-stranici www.orbit.ba.

Za vrijeme upravljanja ličnim podacima Sudionik ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravke, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka, u skladu s važećim propisima. Sudionik može od Priređivača zahtijevati da Priređivač u roku od 15 dana od podnesenog Zahtjeva Sudionika, trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove lične podatke.

Priređivač proslijeđene lične podatke sudionika pohranjuje do opoziva pohrane odstrane sudionika ili do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada. Nakon toga Priređivač lične podatke briše.

Priređivač odnosno Upravljač ličnih podataka dužan je sudioniku na njegov zahtjev:

– potvrditi obrađuju li se lični podaci u vezi s njim ili ne,

– omogućiti uvid u lične podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje,

– proslijediti ispis ličnih podataka koji se odnose na njega,

– dati informaciju o metodama obrade ličnih podataka,

– izbrisati lične podatke iz baze podataka.

Otkazivanje učešća

Član 29

Sudionik može bilo kad za vrijeme trajanja nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u Nagradnoj igri tako da pošalje poruku priređivaču na e-adresu: orbit@infuzija.com.

U poruci mora navesti telefonski broj s kojeg je bio poslan SMS za sudjelovanje u nagradnoj igri. Po primitku te poruke Priređivač će ga isključiti iz Nagradne igre.

Rješavanje žalbi

Član 30

Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s Nagradnom igrom i nisu uređena ovim pravilima odgovarajuća tumačenja daje Priređivač, koji vodi brigu i o provođenju Nagradne igre te nadzire njen tijek. Objašnjenje Priređivača konačno je i protiv njega nije moguća žalba.

Član 31

Moguće sporove, nastale u vezi s nagradnom igrom, sudionici i Priređivač rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud mjesta tuženog.

Objava, važenje pravila

Član 32

Ova pravila vrijede od dana javne objave.

Datum objave pravila: 31.10.2019. godine

Organizator:

Plus Media d.o.o. Banja Luka

 

« Natrag na popis priloga